4 điếu thiết yếu cấn chú ý và 8 điều thông số quan trọng  trong quy trình khi hàn đối đầu ống HDPE
4 điếu thiết yếu cấn chú ý và 8 điều thông số quan trọng trong quy trình khi hàn đối đầu ống HDPE
phu kien
phu kien
may han nhiet 3
may han nhiet 3
may han nhiet 2
may han nhiet 2
may han nhiet 1
may han nhiet 1
phu kien ong nuoc
phu kien ong nuoc
may han nhiet 0
may han nhiet 0

PHỤ KIỆN, ỐNG NHỰA uPVC

Ống Nhựa uPVC Giá bán: Liên Hệ
Bích PVC phun Giá bán: Liên Hệ
Bịt xả thông tắc PVC Giá bán: Liên Hệ
Đai khởi thủy PVC Giá bán: Liên Hệ
Van Cầu PVC Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối thẳng phun Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối ren trong đồng Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Đầu nối côn phun Giá bán: Liên Hệ
Nối góc chếch 45° Giá bán: Liên Hệ
Nối góc ren trong đồng Giá bán: Liên Hệ
Nối góc ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Ba chạc chếch 45° Giá bán: Liên Hệ
Ba chạc ren trong đồng Giá bán: Liên Hệ
Ba chạc 90° côn Giá bán: Liên Hệ

Sản Phẩm Đang Cập Nhật