4 điếu thiết yếu cấn chú ý và 8 điều thông số quan trọng  trong quy trình khi hàn đối đầu ống HDPE
4 điếu thiết yếu cấn chú ý và 8 điều thông số quan trọng trong quy trình khi hàn đối đầu ống HDPE
phu kien
phu kien
may han nhiet 3
may han nhiet 3
may han nhiet 2
may han nhiet 2
may han nhiet 1
may han nhiet 1
phu kien ong nuoc
phu kien ong nuoc
may han nhiet 0
may han nhiet 0

MÁY HÀN ỐNG NHỰA HDPE

Máy hàn ống nhựa AP160-2 Giá bán: Liên Hệ
Máy hàn ống nhựa AP160-4 Giá bán: Liên Hệ
Máy hàn ống nhựa AP200-4 Giá bán: Liên Hệ
Máy hàn ống nhựa AP200-2 Giá bán: Liên Hệ
Máy hàn ống nhựa PPR M2 Giá bán: Liên Hệ
Máy hàn ống nhựa PPR M3 Giá bán: Liên Hệ
Máy hàn ống nhựa PPR M4 Giá bán: Liên Hệ
Máy hàn ống nhựa PPR M5 Giá bán: Liên Hệ

Sản Phẩm Đang Cập Nhật