4 điếu thiết yếu cấn chú ý và 8 điều thông số quan trọng  trong quy trình khi hàn đối đầu ống HDPE
4 điếu thiết yếu cấn chú ý và 8 điều thông số quan trọng trong quy trình khi hàn đối đầu ống HDPE
phu kien
phu kien
may han nhiet 3
may han nhiet 3
may han nhiet 2
may han nhiet 2
may han nhiet 1
may han nhiet 1
phu kien ong nuoc
phu kien ong nuoc
may han nhiet 0
may han nhiet 0
zoomable

Nối Góc 90° ren ngoài

Nối Góc 90° ren ngoài PPR

- Giá bán: Liên Hệ


Các sản phẩm cùng loại

Zắc co nhựa Giá bán: Liên Hệ
Đầu Nối thẳng Giá bán: Liên Hệ
Đầu Nối ren trong Giá bán: Liên Hệ
Đầu Nối ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Zắc co ren trong Giá bán: Liên Hệ
Zắc co ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Nối Góc 45° Giá bán: Liên Hệ
Nối Góc 90° Giá bán: Liên Hệ
Nối Góc 90° ren trong Giá bán: Liên Hệ
Nối Góc 90° ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Ba Chạc 90° Giá bán: Liên Hệ
Ba Chạc 90° ren trong Giá bán: Liên Hệ
Ba Chạc 90° ren ngoài Giá bán: Liên Hệ
Ba Chạc 90° côn Giá bán: Liên Hệ
Van Chặn PPR Giá bán: Liên Hệ
Bích PPR Giá bán: Liên Hệ
Đầu Bịt PPR Giá bán: Liên Hệ
Ống Tránh PPR Giá bán: Liên Hệ
Ống nhựa PPR các loại Giá bán: Liên Hệ
Hotline: 0936 139 197